X

Bilinç Altı Temizleme

Hipnotik trans ile veya Hipnotik olmayan Spritüel Direk Trans Hali Metaregresif terapi ile fiziksel gevşeme sağlandıktan sonra bilinçaltına yapılan bir geziyle, bizde etki oluşturarak duygu ve düşüncelerimizi etkilemiş, hazmedilememiş, eksik veya yanlış anlaşılmış, bizi sarsmış olan iç dengemizde şaşma meydana getirmiş, bir baskı unsuru olarak zihnimizde yer etmiş olan olayları ilgili anılar ve duygulara çağrışım yasalarına bağlı olarak, İmgeleme ve tasarım yoluyla o olayı hayali tekrar yaşayarak üzerimizde oluşan negatif etkilerini pozitife dönüştürme, sorunlara ilişkin anlayışımızı ve benlik imajımızı yeniden yapılandırma yöntemidir.

Unutulmasın ki! Bir insan üç öğeden oluşur; Ruh(can-enerji),Beden(organ ve hücreler) ve Beyin(zihin-akıl ve hafıza) bu öğelerden en önemlisi bu fiziki âlemde ruhtur. Ruh olmasa beden ve zihin bir et parçasından başka bir işlev yürütemez. Ruh bir nevi çözülmesi zor bir enerjidir. Enerji olmadan Ne beden nede zihin çalışmayarak, işlemez. Nasıl internet bağlantısı olmadan, bilgisayarın bir işe yaramadığı gibi. İşte Deja vu da insan ruhunun geçmişte yaşadığı olayları zihine kaydederek, gelecekte aynı olayları tekrar gördüğünde, geçmişle bağlantı kurma hatırlaması olarak anlayabiliriz.