X
İnsan fıtrat gereği iyilik üzere yaratılmıştır. Kötülük yoktur hamurumuzda. Hamura kötülük katmak, yorgunu yokuşa sürmek, düşeni ezmek bizim nefsimizden,egomuzdandır... insan insandır; dini, dili, ırkı ne olursa olsun. Her dinde, her öğretide güzel davranmanın yüceliği anlatılmıştır.
Devamı
Devamı
Hipnotik trans ile veya Hipnotik olmayan Spritüel Direk Trans Hali Metaregresif terapi ile fiziksel gevşeme sağlandıktan sonra bilinçaltına yapılan bir geziyle, bizde etki oluşturarak duygu ve düşüncelerimizi etkilemiş, hazmedilememiş, eksik veya yanlış anlaşılmış, bizi sarsmış olan iç dengemizde şaşma meydana getirmiş, bir baskı unsuru olarak zihnimizde yer etmiş olan olayları ilgili anılar ve duygulara çağrışım yasalarına bağlı olarak, İmgeleme ve tasarım yoluy...
Devamı